Friday, August 19, 2011

Mengaplikasikan sistem Birokrasi yang betul-BPA patut dicontohi.


Biro  Pengaduan Awam.

Objektif BPA.

  • Untuk menyelesaikan aduan dengan cekap, adil dan berkesan berdasarkan Piagam Pelanggan BPA; 
  • Untuk meningkatkan kadar penyelesaian aduan yang diterima daripada orang awam; 
  • Untuk menyedia dan meningkatkan kemudahan membuat aduan kepada orang awam; 

  • Untuk mengurangkan aduan yang berulang-ulang terhadap  perkhidmatan awam; 
  • Untuk memperkenalkan pembaharuan dan inovasi berasaskan aduan awam; 
  • Untuk memberi khidmat nasihat kepada agensi bagi meningkatkan sistem pengendalian aduan awam yang berkesan; 
  • Untuk mengesan isu-isu yang boleh menjadi punca aduan orang awam; dan 
  • Untuk mendapatkan maklum balas orang ramai bagi menjayakan program pembangunan Kerajaan. 

      Visi, Misi, Dasar Kualiti


            Visi. 
Menjadi sebuah organisasi utama yang menyumbang kepada pencapaian kecemerlangan Perkhidmatan Awam melalui penyelesaian aduan awam.
           
            Misi. 
Menyelesaikan aduan awam dengan cepat, adil dan mesra serta menerima maklum balas awam mengenai dasar dan program Kerajaan untuk meningkatkan kualiti hidup rakyat Malaysia. 
           
            Dasar Kualiti. 
Kami adalah komited kepada perkhidmatan dan layanan yang berkualiti dan berdedikasi dalam penyelesaian aduan bagi memenuhi kehendak pelanggan selaras dengan Sistem Pengurusan Kualiti yang diwujudkan.
Kami juga komited membuat penambahbaikan yang berterusan ke atas Sistem Pengurusan Kualiti dan menilai semula semua objektif kualiti yang ditetapkan bagi memastikan ianya sentiasa sesuai mengikut kehendak pelanggan.     
       
           
     
Piagam Pelanggan.
Mengurus dan menyelesaikan aduan orang ramai terhadap agensi-agensi  awam dalam tempoh 15 hari bekerja.

Rujukan : http://www.pcb.gov.my

Thursday, December 2, 2010

Aplikasi Birokrasi yang betul...

Aplikasikan peraturan ini pada semua jabatan kerajaan yang mempunyai kaunter perkhidmatan pelanggan agar sistem Birokrasi lancar.


Rujukan : Berita Harian 03/12/2010 http://www.bharian.com.my/bharian/articles/EKSKLUSIF_TIDAKBOLEH___Langkahpastikankakitangan_pegawaiimigresendikaunterkerjalebihcekap/Article/

Monday, November 29, 2010

Lagi Lagi Birokrasi...

Salam 1Malaysia...

Adakah kita masih mahu menyalahkan sistem Birokrasi yang buat kita tidak efficient ?

Rujukan : Kosmo 30/11/2010 http://www.kosmo.com.my/kosmo/content.asp?y=2010&dt=1130&pub=Kosmo&sec=Negara&pg=ne_07.htm

Thursday, November 11, 2010

Bahagian Perkhidmatan Pelanggan..(Birokrasi lagi..)

Bahagian Perkhidmatan Pelanggan..(Birokrasi lagi..)

Salam 1Malaysia.

Langkah untuk mewujudkan “Bahagian Perkhidmatan Pelanggan”

di jabatan-jabatan kerajaan satu idea yang baik. Tujuan utama agar dapat memberikan satu bentuk perkhidmatan yang lebih teratur dan standard kepada pelanggan.

Visi, Misi dan Piagam Pelanggan adalah rujukan asas kepada “Bahagian Perkhidmatan Pelanggan”.

Sebagai pelanggan, cuba ambil sedikit masa untuk membaca Visi,Misi dan Piagam Pelanggan yang dilekatkan di dinding dinding pejabat jabatan kerajaan. Ringkas dan mudah difahami oleh kita semua. Persoalan kita sejauh mana pula pemahaman penjawat-penjawat awam berhubung Visi, Misi dan Piagam Pelanggan yang mereka maktubkan?  Jangan hairan kalau ada yang memberi jawapan “No Komen” maksudnya mereka memang tidak tahu.

Di samping keselesaan pelanggan, kebolehan untuk menyelesaikan masalah oleh kakitangan perkhidmatan pelanggan juga perlu ada. Pelanggan mengharapkan penyelasaian bukan menambah masalah.

Pendek kata jangan salahkan Sistem Birokrasi kalau memang kita yang tidak berkebolehan. 

Saturday, October 23, 2010

Sistem Birokrasi lagi...

Salam 1Malaysia.

 Kenapa salahkan Sistem Birokrasi kalau kita  yang tidak efficient.


"Prosedur ataupun peraturan yang asal tujuannya untuk rujukan bagi memudahkan pihak tertentu untuk menyelesaikan perkara yang kompleks (rumit )"


Sistem Birokrasi bukan penyebab kita tidak efficient tapi cara perlaksanaan kita, kadang kadang menjadikannya semangkin susah lagi sukar.


 Ketidak fahaman oleh pihak perlaksana Birokrasi (kakitangan awan) berhubung tujuan asal mahupun fungsi sebenar prosedur ataupun peraturan tesebut antara penyumbang sistem  tersebut dianggap menyulitkan.


Akibatnya kita/rakyat merupakan kumpulan sasaran  bagi sistem tersebut yang akan menjadi mangsa dan secara langsung menganggap Sistem Birokrasi itu menyulitkan kita. Malah lebih dari itu kita/rakyat akan menyalahkan sistem kerajaan yang tidak betul.


Pelaksana sistem (kakitangan awan) kena selalu merujuk kepada "Standard Operation Procedure" yang telah ditetapkan oleh kerajaan / jabatan masing masing bagi memudahkan menyelesaikan masalah rakyat.


Dari pemahaman kita objektif asas  Sistem Birokrasi ini diwujudkan untuk mengatasi masalah yang rumit.


Kelemahan  komunikasi dan koordinasi di antara bahagian  oleh kakitangan awan juga merupakan antara faktor menyulitkan sistem tersebut.


Dengan merujuk kepada peraturan yang telah ditetapkan secara langsung kecekapan perkhidmatan akan lebih bertambah baik, produktiviti dapat ditingkatkan dan kos pengurusan akan dapat dikurangkan.


Pendek kata Sistem Birokrasi nampak merumitkan sebab ada bahagian  yang tidak efficient.

Tuesday, October 19, 2010

Birokrasi.

Birokrasi atau dalam ertikata yang mudah difahami sistem pentadbiran atau pengurusan yang melibatkan pelbagai peringkat dan mengandungi pelbagai peraturan .


Birokrasi ialah satu konsep dalam sosiologi dan sains politik yang merujuk kepada cara bagaimanapun pentadbiran itu dilaksanakan dan dikuatkuasakan merujuk peraturan-peraturan yang sah secara sosial. Pengurusan ini disifatkan dengan tatacara kendalian piawaian,peruntukkan dan pembahagian tanggungjawab yang rasmi,peringkat dan tiada hubungan peribadi.


Prosedur ataupun peraturan yang asal tujuannya untuk rujukan bagi memudahkan pihak pihak tertentu untuk menyelesaikan perkara yang kompleks (rumit). Walau bagaimanapun pelaksanaan kadang-kadang menjadikannya semangkin susah lagi sukar disebabkan oleh ketidak fahaman oleh pihak tertentu berhubung tujuan asal mahupun fungsi sebenar prosedur ataupun peraturan tersebut.


Selain kualiti perkhidmatan yang rendah(non-professional), tidak peka, kurang pemahaman , tidak faham atau tidak langsung mahu untuk memahami VISI dan MISI jabatan oleh pelaksana polisi kerajaan turut menjadi antara faktor yang menyumbang kepada kelemahan sistem Birokrasi tersebut. Secara umum sistem perlaksanaan prosedur mahupun peraturan perlu lebih kerap dirujuk dan disemak oleh pelaksana-pelaksana birokarsi tersebut agar dapat sepenuhnya difahami ,dikuasai dan dipraktikan dengan berkesan.


Oleh hal yang demikian persoalan kita kenapa sehingga kini sistem Birokrasi di jabatan jabatan kerajaan tertentu pada masa kini selalu dipertikaikan oleh segelintir pihak khususnya oleh kita sebagai rakyat Malaysia ? Pada pendapat anda di mana kelemahan ini sebenarnya bermula?
Rujukan : Wikipedia .