Thursday, December 2, 2010

Aplikasi Birokrasi yang betul...

Aplikasikan peraturan ini pada semua jabatan kerajaan yang mempunyai kaunter perkhidmatan pelanggan agar sistem Birokrasi lancar.


Rujukan : Berita Harian 03/12/2010 http://www.bharian.com.my/bharian/articles/EKSKLUSIF_TIDAKBOLEH___Langkahpastikankakitangan_pegawaiimigresendikaunterkerjalebihcekap/Article/

No comments:

Post a Comment